DARUL ERKAN YURDU
site sağ happy hours

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ ÇOSB’DE TOPLANACAK

​​​​​​​Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı 12 Haziran Çarşamba günü 14:00’te Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda yapılacak. Toplantıda 20 gündem maddesi görüşülecek.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ ÇOSB’DE TOPLANACAK
  • 11 Haziran 2019, Salı 14:42

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayının ilk meclis toplantısı 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14:00'te Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Toplantıda şu gündem maddeleri görüşülecek;

GÜNDEM MADDELERİ

Yoklama ve açılışın ardından yapılacak meclis toplantısında ilk olarak mazeret dilekçeleri meclise sunulacak. Ardından Selahattin Karacaoğulları’nın partisinden istifa bilgisi meclise sunulacak. Mecliste gündem maddeleri;

1-Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesi 507 ada 1 1 nolu parselde kayıtlı 2.189,71 m2 yüzölçümlü "tarla” vasıflı taşınmazın, belediye bütçesine katkı sağlaması amacı ile ekonomik olarak değerlendirilmesi düşünüldüğünden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesi uyarınca ihale usulü ile satışının yapılıp yapılmayacağı konusunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

2-Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, tapuda 231 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın cephe aldığı cadde ve sokakların isminin bulunmadığı belirtilerek isim verilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 inci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

3-Süleymanpaşa ilçesi Doğu Kısmı Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı projesi kapsamında, Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas ve Gazioğlu Mahallelerinin atık suyunu Doğu Atıksu Arıtma Tesisine iletebilmek amacıyla; ekli krokide belittilen imar durumundaki park alanlarından, Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 1238 nolu parselin doğusunda kalan park alanının 100,00 m2'lik kısmına (TM-8), 1813 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 100,00 m2'lik kısmına (TM-9), 293 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 100,00 m2'lik kısmına (TM-B) ve Gazioğlu Mahallesi, 1236 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 258,69 m2'lik kısmına (TM-4), 2291 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 1.260,26 m2'lik kısmına (TM-5), 2059 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 79,27 m2'lik kısmına (TM-6), atık su terfi merkezlerinin yapılması planlandığından, ekli krokide belirtilen söz konusu alanların "5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) bendi uyarınca "atık su terfi merkezi” yapılması amacıyla kullanım haklarının bedelsiz olarak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devir talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

4-Ergene İlçesi, Velimeşe (Yulaflı) Mahallesi, 106 ada 39 nolu parselde "Depo Tesisi” yapmak için izin istendiği belirtilmiş olup konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

5-Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2019 tarih ve 203 nolu meclis kararındaki "Butik otel” ibaresinin; Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Şarköy ilçesi, Uçmakdere Mahallesi, 102 ada 2 nolu arsa vasfındaki 5.943,90 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 (a), 15 (h) ile 18 (e) maddeleri kapsamında, 30 (otuz) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle spor ve turizm amaçlı "Sosyal Tesis” yaptırılması ve tesisin süre sonunda sağlam ve çalışır vaziyette belediyeye teslim edilmesi şeklinde tashih edilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

6-Büyükşehir Belediye Başkanlığının 5 yıldır uygulamakta olduğu Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi kapsamında meralarda oluşan yoğun kara çalılıkların temizlenmesi için üç (3) adet Çalı/Ağaç parçalama makinesi ile ilgili proje hazırlanmış ve makinalar alınmış olup, çiftçilerin Ziraat Odaları aracılığı ile kullanımına sunmak üzere protokol imzalanması ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a protokol imzalama yetkisi verilmesi konusunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.

7-İtfaiye Dairesi Başkanlığı araç envanterinde bulunan ve kullanım dışı bırakılan 59 FY 881 Plakalı İtfaiye aracının yazılı talebine istinaden Babaeski Belediye Başkanlığına hibe verilmesi hususunun Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

8- Malkara ilçesi, Camiatik Mahallesi, 443 ada, l, 2, 3, 4 ve 12 numaralı parsellerde kayıtlı, sayılanlardan iki adet parselin üzerinde " l . Derece Arkeolojik Sit Alanı Tümülüs yapısı” bulunan taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğinin, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülebilmesi için uygunluk kararının verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

9-Malkara ilçesi, Camiatik Mahallesi, 443 ada, l, 2, 3, 4 ve 12 numaralı parsellerde kayıtlı, sayılan parsellerden iki tanesinin üzerinde "l . Derece Arkeolojik Sit Alanı Tümülüs yapısı" bulunan taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülebilmesi için uygunluk kararının verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

10-Kapaklı İlçesi, İnönü Mahallesi, 1509 parselin doğusunda bulunan alana ilişkin hazırlanan ve 03.05.2019 tarih ve 81 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

11- Kapaklı İlçesi, İnönü Mahallesi, 350 ada 3 parselin güneybatısında bulunan alana ilişkin hazırlanan ve 03.05.2019 tarih ve 80 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

12-Kapaklı İlçesi, Mimar Sinan ve Fatih Mahallerinde bulunan Hızlı Tren ve Civarına ait 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave İmar Planı Notlarına ilişkin Kapaklı Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 76 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

13-Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1764 ve 1766 adalar arasında kalan tescilsiz alana ilişkin hazırlanan ve 03.05.2019 tarih ve 79 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

14-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21 inci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Teşkilatının Norm Kadro Esaslarına uygun olarak hazırlanan (II) ve (III) sayılı cetvellerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 18 inci maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

15-Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi üreticileri Ziraat Odası Başkanlığı ile Siyez buğdayı tarımını yapmayı hedeflediğini belirtmektedir. Ancak tohum alımı konusunda yetersiz kaldıklarını belirtip, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrasına istinaden 500 kg Siyez buğday tohumunun alınıp ücretsiz olarak Muratlı Ziraat Odasına verilmesi konusunu Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

16- Hayrabolu İlçesi, Hisar Mahallesi, 421 ada 2, 3, 26 ve 33 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

17-Hayrabolu İlçesi, Hisar Mahallesi, 421 ada 2, 3, 26 ve 33 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

18-Çorlu ilçesi, Ali Osman Çelebi Bulvarının genişliği 50 metre olduğu, çevreyolu niteliğinde bulunduğu ve yaya güvenliği açısından risk oluşturduğundan dolayı, 19.12.2018 tarih ve 2018/577 sayılı UKOME kararı ile 26.04.2019 tarih ve 2019/3 sayılı Yatırım İzleme ve Planlama Kurulu Kararı uyarınca, yaya üst geçidinin yapılması için gerekli ödenek ayrılması ve 2019 Yılı Yatırım Programına dahil edilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

19-Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması,

20-Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs 2019 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediye İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Hüseyin GÖKÇELİ
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık