Reklamı Geç
çetintaş ticaret
Edip Nurettin Akın

Edip Nurettin Akın

Mail:

HÜSEYİN GÜMÜŞ’E SORUYORUZ?

Merhaba değerli okurlar. Gazetemizin geçtiğimiz hafta yapmış olduğu ‘Hayali kitap alım ihalesi ve yolsuzluk iddiası’ başlıklı habere istinaden Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş’ün tekzip metni elimize ulaştı. Öncelikle, geçtiğimiz hafta yazdığımız habere göz atalım. Sonrasında da Hüseyin Gümüş’ün tekzip metnine.

“Çerkezköy Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş’ün ‘Hayali İhale’ ile haksız kazanç sağlama iddiaları gündeme geldi. Gümüş’ün hayali alım yaparak kazanç sağladığı iddia edildi.

İddiaya göre, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş’ün, okul müdürlerine, öğrencilere karne ile birlikte kitap dağıtılması talimatını verdiği ve bu talimat neticesinde karne dağıtımına bir gün kala öğrencilere dağıtılacak kitapları hiçbir fiyat araştırması yapmadan kendi çalıştığı yayınevinden iki kamyon kitap getirterek okul müdürlerine dağıttığı öğrenildi. Dağıtılan bu kitapların ödemesini ise tamamen hayırseverlerin yaptığı bunu da Okul Müdürler Kurulu toplantısında açıkça dile getirdiği, yine aynı kitapların bedelini okul aile birliklerine fatura ettiği iddialar arasında. Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş’ün aynı kitaplar için Bakanlıktan 355 bin lira ödenek istediği, aradan 3 ay geçtikten sonra Nisan 2023’te gelen bu ödeneğin 320 bini ile hayali kitap alımı yaptığı, bu hayali alıma hiçbir şube müdürü imza atmadığı, bunun üzerine devlet ihale kanununa aykırı şekilde İlçe Milli Eğitim Şube müdürlerinden değil de okul müdürlerinden bir komisyon oluşturduğu ve komisyona yaptırdığı öğrenildi. ‘Hayali İhaleden’ haberi olmayan okul müdürlerine 320 bin liralık kitap alım muayenesine imza attırdığı, kalan 35 bin lira ile göstermelik birkaç koli kitap alarak kitap dağıtım seremonisi düzenleyerek belli okullara bu kitapları dağıttığı iddialar arasında.

GÜMÜŞ’E SORUYORUZ

Konuyla ilgili iddialar neticesinde Gümüş’ün şu iddialara cevap vermesi bekleniyor;

1-Tekirdağ’ın herhangi bir ilçesinde böyle bir alım yapılmış mıdır?

2- Kitap alım ihalesinde, farklı firmalardan herhangi bir fiyat araştırması yapılmış mıdır?

3-Karne vermeye saatler kala bir gün içinde binlerce kitabın öğrencilere uygunluğu hangi komisyon marifetiyle sağlanmıştır?

4- Okul Müdürleri toplantısında dağıtılan kitapların parasını hayırseverlere ödettiğinizi devletimize bir kuruş dahi masrafı ettirmediğini belirttiğiniz halde niçin aynı kitapların parasını okul aile birliklerine ödettiniz? Eğer okul aile birliklerine kitap alım bedelini ödettiyseniz hangi gerekçe ile bakanlıktan bu kitapların ödenmesi için ödenek istediniz?

5- 320 bin liralık hayali alımdan habersiz okul müdürlerine muayene kabulüne imza attırdığınız on binlerce kitap nerede?

6-Ya da ihalelerden sorumlu şube müdürleriniz niçin bu kitap alım ihalesine imza atmadı?

Kamuoyuna yansıyan ve yukarıda zikredilen iddialara göre alınan aynı mala 3 ayrı yerden ödeme yapılması, fiyat araştırması yapılmadan ve farklı firmalardan teklif alınmadan pek çok kez aynı kişilere peşkeş çekilmesi, kamunun zarara uğratılması önem arz eden iddialar. Bu iddiaların muhatabı kimlerdir? Kimler bu iddialara cevap verecek? Çerkezköylüler ve herkes bu iddialara verilecek cevapları bekliyor.”

*Şimdi de İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş’ün tekzip adını verdiği açıklamasına göz atalım
“Çerkezköy Ekspres Gazetesi'nin haberine göre; 2022-2023 Eğitim . Dönem sonu karne töreninde Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları ile her öğrenciye kitap dağıtımı yapılmış, dağıtılan kitapların fiat araştırması, yaklaşık maliyet cetvelleri, Satın alma komisyonu ve muayene kabul komisyonu Kamu ihale kanununa uygun olarak yapılmıştır. Kendi çalıştığı yayınevinden ifadesi tamamen iftiradır, 7 yıllık görev süremce o yayınevinden ilk kez alım yapılmıştır. Haberde hem hayali, hem de iki kamyon (kamyon değil minibüs) kitap getirterek ifadesi zaten birbiriyle çelişmektedir. Dağıtılan bu kitapların ödemesini ise tamamen değil sadece 166016,28 tl si hayırseverler tarafından yapılmış, bunun karşılığı 5644 adet kitap dağıtılmış, 320100 tl Ödenekle ödenmiş, bunun karşılığı 18162 adet kitap dağıtımı yapılmıştır. Yine aynı kitapların bedelini okul aile birliklerine fatura ettiği iddiası tamamen iftiradır. OAB katkısı hayırsever katkısı ile birliktedir. Oab katkısı veren okullara ilave kitaplar da verilmiştir. İşlemler tamamlandığında alana bakan şube müdürü 5 gün raporlu, diğer şube müdürleri de 45000 öğretmen alımı mülakat komisyonunda görevli olduğundan olurla komisyon oluşturulmuştur. Okul müdürlerimiz sürecin her aşamasından haberdardır. Teslim tutanak ve fotoları mevcuttur. Kalan 35 bin lira ile göstermelik birkaç koli kitap alarak kitap dağıtım seremonisi düzenleyerek belli okullara bu kitapları dağıttığı iddiaları tamamen yalan ve iftiradır. Kalan 34900 tl ilçemiz hesabında durmaktadır. Haberi yapan ve yaptıranlarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.”

Okurken bayağı zorlandığınızın farkındayım. Çünkü noktalama işaretlerine çok dikkat edilmeyen tamamen sokak ağzıyla yazılmış bir açıklama olmuş. Fakat biz aynı şekliyle kalmasının faydalı olacağını düşündük. Çünkü Gümüş’ün söylemine göre tekzip metni değiştirilemez, aynen aynı puntoyla yazılır. 
*
Şimdi buna yönelik bizim de diyeceklerimiz var. Hüseyin Bey bana tekzip yazısı yollamış ve benim haber yaptığım ihaledeki her işin kanuni olduğunu iddia etmiş. Sevgili okurlarım gelin beraber Hüseyin Gümüş’ün yaptığı kitap ihalesindeki işler kanuni mi? Değil mi? beraber görelim. Müdür bey bir ihalenin olmazsa olmazı nedir size soruyoruz? Elbette ki ödeneğin olmasıdır. Bu konu Kamu İhale Kanunun Temel İlkeleri Madde 5'te; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur... Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” denmektedir. Ey ilçe müdürü 20 Ocak tarihinde dağıttığını iddia ettiğin kitapların ödeneği olmadan kitapları getirtip dağıtmışsın, yaptığın bu işlem net olarak suçtur. Peki müdür bey, ödeneğin yok olduğu halde kafana göre belirlediğin firmayla bir gecede kendi başına belirlediğin kitapları okullara dağıttığını söylüyorsun gelelim bu konuya;

Şunu bil ki bunu söylerken de suç işliyorsun neden mi? anlatalım sana;
*4734 nolu Kamu İhale Kanunu’nun Yaklaşık Maliyetle ilgili Madde 9'da derki; "Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz."
Sen yaklaşık maliyet evraklarını malzemeyi aldıktan sonra almışsın bu yaptığın kanuna uygun mu? Tabi ki hayır. Suç işledin müdür bey.

*5018 no’lu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun Madde 32'de; “Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır” denmektedir. Sen ihale onay belgesini ne zaman verdin? Gönder yayınlayalım Müdür Bey? Yollayamazsın çünkü sen onay belgesini 4. Ayda aldın, bu yaptığın suç mu? Evet görüyorsun ki ödenek olmadan onay belgesi olmaz, onay belgesi olmadan ihale olmaz, ihale olmadan mal alınmaz. Sen ne yaptın? Malı kafana göre aldın, oraya buraya faturalar göndertip ödettin, sonra baktın bunlar sana yetmiyor, yine kafana göre de devletin gönderdiği parayla hayali bir kitap alımı yaptın.

*5018 Nolu Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunun Madde 33 te; “Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler” denmektedir. Görüldüğü üzere ihale ile ilgili iş ve işlemler yaklaşık maliyet sürecinden ihalenin yapım sürecine ve ödemenin yapılacağı sürece kadar gerçekleştirme görevlisi tarafından yürütülecektir. Peki sen bir günlüğüne apar topar gerçekleştirme görevlisi ilan ettiğin, bir günlüğüne şube müdürü yetkisiyle kanunsuz iş yaptırdığın okul müdürü, haftalar sürecek bu kadar işlemi nasıl bir günde yaptı? Tabi ki bu müdür yapmadı sen yaptın, o da imza attı.

Peki diyorsun ki ben okul müdürünü diğer şube müdürlerinin olmadığı bir günde, bir günlüğüne gerçekleştirme görevlisi ilan ettim. Bu yaptığın iş yasal mı?
Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin, İl ve ilçe yöneticilerinin görevleri ve işbölümü MADDE 6'da; “İl/ilçe milli eğitim şube müdürü, sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek milli eğitim müdürlüğü adına toplantılara katılmak, doğrudan milli eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar hariç, birimlerle/bürolarla ilgili yazışmaları ve belgeleri milli eğitim müdürü adına imzalamak, ilçe milli eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve milli eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar” Deniyor. Destek hizmetleri şube müdürü için ise MADDE 21'in bendinde; “Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek şeklinde tanımlamaktadır. Yani satın alma işlemlerini ilçe müdürlüğünün bu işten sorumlu destek şube müdürü gerçekleştirme görevlisi olarak yapmak zorundadır. Adam raporluysa sende tut yedeğine ver, oda yoksa kardeşim acelen ne böyle herkesin olmadığı bir gün mü bu işi apar topar yaptın, sen kimi kandırıyorsun, kimse senin bu evrakına imza atmadı. Sen de tuttun işi bilmeyen müdürleri topladın, atın şuraya imzaları dedin evrakları tamamlayıp apar topar ödemeleri yaptın.

Müdür bey gelelim sen ilçe müdürüsün ihale işlerinde senin yetkin nedir onu da sana anlatalım, bak her şeyi kendin yapmışsın, bak müdür bey, sen harcama yetkilisisin, 5018 No’lu kanuna göre Madde 31 d'de şöyle deniyor; “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir” Senin görevin ne müdür bey, onu da kanun yazmış: “Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır” Bak senin görevin onay verip denetim yapmak, Yayın evlerinden kitap alıp ticaret yapmak değil müdür bey. Devletin bu ali makamlarını yeterince kirlettin bırak bu makamlara hakkıyla hizmet edecekler gelsin. Beyefendi sen bu işin sadece onayını verip takibini yapacaksın, bütün alım ve teknik işleri şube müdürün yapacak, iddia ettiğin şekliyle olsa bile,  söylediğin 15 tatilden, ödeneğin geldiği 4. Aya kadarki bütün işlemleri sorumlu şube müdürün yürütecekti. Sen bir şube müdürünün bile imzasının olmadığı bir işte şeffaflıktan, kanuna uygun alımdan bahsediyorsun. Yaptığın işlemlerin hepsi kanunsuzdur.

İhale onay belgen hangi tarihli? Söyle bakalım. Biz söyleyelim Elbette ki ödeneğin geldiği tarih olan 4. Ay tarihli, muayene kabul hangi tarihli? Elbette ki 4. Ay tarihli. Malı aldın sonra evrakları yaptın bu hangi kanunda var müdür bey. Şuradan şunu ödedim, şuradan şunu verdim. Kime ne dağıttım bir ben bilirim. Bu kafa devlet adamı kafası olamaz Müdür Bey.

Peki muayene kabul komisyonu ne iş yapar onu soralım sana Müdür Bey? Dur sen onu da sadece evraktan ibaret bir şey zannediyorsun, bak kanunla sana anlatalım: Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul işlemlerine Dair Yönetmeliğin, Komisyonun görev ve sorumlulukları Madde 7'de; “Komisyonun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: 
a) Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler.
b) Komisyon üyeleri her muayenede hazır bulunmak zorundadır.
c) Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir.
d) Komisyon, ihale dokümanında belirlenen şekilde kabul işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütür” denmekte.
Peki Müdür Bey boy boy minibüslerin resimlerini atmışsın senin bu muayene kabul komisyonundan hangi üyelerin burada? Bu kadar malı orada kim teslim aldı. Senin muayene kabul tarihin 4. ay evraklarında, bu müdürler söyle bakalım bu malı nerede teslim alıp da, bu evraklara imza attılar.
Ya sen bir günde hem ihale onayı, hem piyasa araştırmayı, hem muayene kabulü nasıl yaptın onlarca okula uygun kitapları tespit etmek bile günler alır. Sen uygunluk raporunu bile 4. ayda almışsın.  Ya senin ne dediğin tutuyor ne yaptığın. Bide çıkmışsın ortalığa benim her işim yasal. Senin her işin kanunsuz müdür bey.
Sen de biliyorsun ki hayali bir alım yaptın, hayali bir muayene kabul yaptın, hayali mala devletin 320 bin lira nakitini yatırdın. Sen paraları ne yaptın onu söyle Müdür Bey? Devletimiz büyük, emin ol bulur o paraların nereye gittiğini.

Peki Müdür Bey; Veresiye aldığın bu kitapları birde kafana göre milletin okullarına fatura ettin. Okullar zaten kendini zar zor çeviriyor, sen tuttun velilerden zarla zorla toplanan paraları kafana göre dağıttığın kitaplara ödettin. Okul müdürlerin de ses çıkaramadı. Mecbur korku imparatorluğunda kuzu kuzu ödediler. Dağıttığın kitapların muadilleri piyasada 8-10 TL olduğu halde, millete 20'ye, 25'e 30'a fatura ettirdin. Bir de tuttun devletin ihalesinde iskontolu fatura kestirdin. İlkokul seviyesindeki kitabı ortaokula, ortaokulunkini liseye çorba yapıp dağıttın. Ya iskontolu fatura hangi devlet ihalesinde görülmüş. Millet seninle zaten olmazların olduğunu görüyor. Devletin Kanunu yok Hüseyin Gümüş kanunları var senin için. Bu gidişe bir dur diyecek yok mu?  Sen o kadar cesursun ki, Devletin makamının gücüyle ilçe milli eğitimi kendi ticarethanene çevirdin. Allah mazlum insanların ahını elbette ki sende bırakmayacak. Müdür Bey senin her yaptığını bu Çerkezköy artık biliyor. Sen zannediyorsun ki milleti uyutuyorum. Ey müdür bey fabrika fabrika dolaşıp yok kitap projesi, yok fakir öğrencileri giydirme kampanyası ayağıyla ne kadar paralar elden aldığını herkes artık herkese söylüyor. Senin inşaat ihalelerini kendi tanıdıklarına verdiğini, kırtasiye ihalelerini kime verdiğini, perdecini, kitapçını, her şeyini herkes biliyor. Biz gazeteciyiz doğruları yazan ve hakkı söyleyen Allah'tan başka kimseden korkmayan gazeteciyiz. Bilgisiz belgesiz konuşup kimsenin hakkına girmeyiz.

**Kamuoyunu aydınlatma görevi olan biz gazeteciler görevimizi yaptık. Bundan sonra süreç kamuoyunun ve adli mercilerin takdirindedir.

Makale Yorumları

 • Hacıyatmaz19-06-2023 13:21

  Sen istediğin kadar gerçekleri yaz yazar efendi adam yine yırttı yine saldıranları görevden aldırdı yine kendi koltuğuna daha sağlam yapıştı. Maalesef zulüm kalınlaştığı yerden devam ediyor edecek...

 • Veli17-06-2023 12:14

  Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Aylardır bu ilçe müdürünün okul müdürlerine neler yaptığını okuduk duyduk olan çocuklarımıza oluyor.Milli egitim bakanlığı bunu görmüyor mu?Bizim çocuklarımız daha ne kadar bedel ödeyecek böyle eğitimciler yüzünden

 • Bozuyuklu15-06-2023 22:06

  Bu zat Bozuyuk te SAHTE IMZA ATTTIGI IÇIN GÖREVDEN ALINDI. Bozüyük kurtuldu Inşallah Çerkezköy de kurtulur.. Hatta eğitimden uzak tutulmalı böyleleri.

 • Çerkezkö14-06-2023 17:56

  Aylar önce bakanlığın atadığı okul müdürlerine mobing haberlerini okuduk gazetelerde sonra çerkezköy radyolarından dinledik aylar sonra hala ilçe müdürünün okul müdürlerine mobing yapmaya devam ettigini okuduk o da az gibi yolsuzluk haberleriyle çerkezköyde gündem oldu bizim çocuklarimizın başarisi neden düştüğü ortaya çıktı

 • Cerkezkoy14-06-2023 16:29

  Çocuklarimizin başarisinin neden düstügünü artik çerkezköy halkı öğrendi bizim çocuklarimiz böyle eğitimcilere mi emanet inşallah çerkezköye cocuklarimizi düsünen biri gelir en kısa zamanda

 • Tepe emlak konutları14-06-2023 12:25

  Mobingçi, yolsuzluk ilde 2den 6ya gerileme Yksde. Devleti tanımama herşeyi ben yaptım ego kibir uslupsuz altını ısıran üstünü yalayan müdür bu ilçenin en iyisi hı yersen tabiki

 • Kardeşim14-06-2023 00:18

  Yazılan çizilen herşey maksatlı ve gerçeği yansıtmıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz kabul edin artık bu ilçeye gelmiş geçmiş en iyi ilce müdürü sev sevme dostum.

 • Çerkezköy meb12-06-2023 20:12

  Doğru ki ne doğru tebrik ediyorum gerçekleri yazdığınız için.

Facebook Yorum

Yorum Yazın