BAŞAKŞEHİR KOLEJİ SOL SÜTUN
BAŞAKŞEHİR SAĞ SÜTUN

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İLK TOPLANTISINI ÇERKEZKÖY’DE YAPTI

​​​​​​​Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını Çerkezköy Belediyesi ev sahipliğinde Veliköy Düğün Salonu’nda yaptı. Yapılan ilk meclis toplantısında toplamda 41 madde görüşüldü.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İLK TOPLANTISINI ÇERKEZKÖY’DE YAPTI
  • 17 Nisan 2019, Çarşamba 19:59

Geçtiğimiz dönem 60 meclis üyesi olan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 2019-2024 döneminde Kapaklı ve Çorlu’dan birer meclis üyesinin artmasıyla birlikte bu sayı 62’ye yükseldi. Mecliste dört siyasi parti grubu yar alırken, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38, AK Parti’nin 20, Demokratik Sol Partisi’nin 2, Milliyetçi Hareket Partisi’nin de iki üyesi Meclis’te yer aldı. Çerkezköy Belediye Başkanı ve meclis üyeleri de Büyükşehir Belediye Meclisi’nde hazır bulunurken; Kapaklı Belediyesi eski Başkanı İrfan Mandalı’nın da meclisi izlediği gözlendi.

“HALKIMIZ BUGÜNKÜ TABLOYU ONAYLADI”

Yeni dönemin ilk Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Yeni dönemin daha da verimli geçmesi temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Albayrak, “2019-2024 çalışma döneminin ilk meclis toplantısının tüm Tekirdağ’ımız için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler bitti, şimdi hizmet dönemi başladı. Halkımız bugünkü tabloyu onayladı. Halkımızın tercihi her zaman başımızın üzerinedir. Geçtiğimiz meclis, kararlarını yüzde 89,6 oy birliği ile aldı. Bu dönem meclisinde oranın daha da artmasını temenni ediyoruz. Uzun bir 5 yıl bizi bekliyor. Bu duygularla hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

BAŞKAN VEKİLLERİ SEÇİLDİ

Gündemin birinci maddesinde Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin beşinci maddesinin birinci fıkrası gereğince gizli oyla Meclis Birinci Başkan Vekili ve Meclis İkinci Başkanı Vekili seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Münir Karaevli Birinci Başkanvekili olarak seçilirken, Hasan Toprak ise ikinci Başkan Vekili olarak seçildi.

MECLİS KATİBİ SEÇİLDİ

Gündemin ikinci maddesinde, belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin beşinci maddesinin birinci fıkrası gereğince gizli oyla iki asil ve iki yedek meclis katibi seçildi. Yapılan seçimde Gökay Keleşoğlu ve Erhan Baştak asil üye olarak seçilirken; Kazım Doğaç ve Değer Kara yedek üye olarak seçildi.

ENCÜMEN ÜYELERİ SEÇİLDİ

Gündemin üçüncü maddesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 16. maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapmak üzere gizli oyla beş adet encümen üyesi seçimi yapıldı. yYapılan seçimde Hasan Toprak, Selçuk Güvenilir, Levent Köksalan, Nihat Mıstık ve Hüseyin Vasfi Güner Encümen Üyesi olarak seçildi.

İHTİSAS KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Gündemin dördüncü maddesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan ve kurulması uygun görülen ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı.

MECLİS, HER AYIN İKİNCİ HAFTASINDA TOPLANACAK

Gündemin sekizinci maddesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin altıncı maddesi gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin karara bağlanması görüşüldü. Yapılan görüşmede Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin her ayın ikinci haftası Çarşamba günü toplanması ve Ağustos ayında tatil yapmasına karar verildi.

MECLİS KAYIT ALTINDA OLACAK

Gündemin dokuzuncu maddesinde Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantısının sesli veya görüntülü cihazlarla kayıt altına alınmasının karara bağlanması görüşüldü. Söz konusu madde oybirliğiyle kabul edildi.

HUZUR HAKKI KABUL EDİLDİ

Gündemin onuncu maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Meclis Başkan ve üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespit edilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması görüşüldü. Söz konusu gündem oybirliğiyle kabul edildi.

İDARE FAALİYET RAPORU OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Gündemin 11’inci maddesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi ve kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmeliğin 11. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kurumun 2018 yılı İdare Faaliyet Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması görüşüldü. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

KAPAKLI’DA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Gündemin 18’inci maddesinde “İlimiz, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesi, 2060 ve 2061 adalar ile 278 ve 280 nolu parsellere ilişkin sunulan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2018 tarih ve 1186 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin hazırlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü değerlendirme raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması” görüşüldü. Yapılan görüşmede söz konusu madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 19’uncu maddesinde, “İlimiz, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mahaallesi, 199 ada 1 parselin güneyinde kalan Park Alanının bir kısmına ilişkin sunulan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2018 tarih ve 1092 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin hazırlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü değerlendirme raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması” görüşüldü. Yapılan görüşmede söz konusu maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 20’nci maddesinde “İlimiz, Kapaklı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 730, 774, 775, 780 ve 782 nolu parsellere ilişkin sunulan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarih ve 1344 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin hazırlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü değerlendirme raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması” görüşüldü. Söz konusu gündem maddesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 21’inci maddesinde “İlimiz Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 199 ada 1 parselin güneyinde kalan Park Alanının bir kısmına ilişkin sunulan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarih ve 1093 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin hazırlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü değerlendirme raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar bağlanması” görüşüldü. Yapılan görüşmede söz konusu maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

ÇERKEZKÖY’DE SU KUYULARI AÇILACAK

Gündemin 23’üncü maddesinde “İlimiz, Çerkezköy İlçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nin su ihtiyacının karşılanması amacıyla, ekli krokide gösterilen ve imar planında park alanı olarak görülen, hüküm ve tasarrufu Tekirdağ Büyükşehir belediyesine ait olan; ilimiz Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1231 ada 6 ve 9 nolu parsellerin güneyi ile İstasyon Mahallesi, 68 ada 5 ve 12 nolu parsellerin kuzeyinde park niteliğindeki alana su kuyularının açılması, ayrıca Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallesi 1237 ada, 1 nolu parselin batısı ile İstasyon Mahallesi, 68 ada, 7 nolu parselin kuzeyindeki park niteliğindeki alana su kuyusu açılması planlandığından ekli krokilerde gösterilen alanların; ‘5393 sayılı Belediye Kanununun 75’nci maddesinin (d) bendi uyarınca Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallesinin su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanım hakkının bedelsiz olarak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devir edilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar bağlanması” görüşüldü. Yapılan görüşmede söz konusu madde oy birliğiyle kabul edildi.

KAPAKLI’DA İMAR DEĞİŞİKLİĞİ MADDELERİ

Gündemin 35’inci maddesinde “İlimiz, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mahallesi Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu Planı Notlarına ilişkin Kapaklı Belediye Meclisi’ni 06.03.2019 tarih ve 42 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması” görüşüldü. Yapılan görüşmede söz konusu maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 36’ncı maddesinde ise “İlimiz, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesi, 2000 ve 2001 adalara ilişkin hazırlanan Kapaklı Belediye Meclisi’nin 06.03.2019 tarih ve 43 sayılı kararıyla oybirliği ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanması” görüşüldü. Yapılan görüşmede söz konusu madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi ek maddelerin görüşmesini de gerçekleştirirken, 8 Mayıs Çarşamba günü Çorlu’da yeniden toplanmak üzere sona erdi.

Fırat Yakut
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık